Brugklastraining

Van de basisschool naar de brugklas is voor kinderen en ouders een grote stap. Er wordt veel meer verwacht op sociaal en cognitief gebied en op het vlak van zelfstandigheid. Ineens is het kind weer de jongste en de kleinste. Er komt meer huiswerk, grotere toetsen en belangrijke beslissingen. Het ene deel van de brugklastraining is gericht op weerbaarheid, voor jezelf op durven komen en je eigen keuzes durven maken. Het andere deel van de brugklastraining is gericht op planningconcentratie, het omgaan met grotere hoeveelheden huiswerk en het omgaan met druk.

De training wordt verzorgd door Tineke Klaassen. Tineke heeft gewerkt als social-pedagogisch hulpverlener, heeft jaren judoles gegeven en een zwarte band aikido. Ook is zij Rots en Water trainer.

Help je kind weerbaarder te worden

Ieder kind is uniek en daardoor is het ene kind vanuit zijn aanleg ook weerbaarder en zelfverzekerder dan het andere kind. In de opvoeding en begeleiding van een kind kan echter gebruik worden gemaakt van diverse technieken/hulpmiddelen om een kind weerbaarheid te geven. Niet alleen door als ouder op een bepaalde manier om te gaan met je kind, maar ook door je kind een training in weerbaarheid aan te bieden. Als ouder kun je nog zo je best doen, soms is er gewoon net wat extra aandacht nodig om een kind weerbaarder te maken en zelfvertrouwen te geven. Wanneer iemand anders hetzelfde uitlegt op een net wat andere manier, kan het zijn dat een kind het ineens wel begrijpt. Het volgen van een weerbaarheidstraining is in zulke gevallen dan ook vaak een effectieve oplossing.

Waarom een weerbaarheidstraining voor kinderen?

Een weerbaarheidstraining, zoals deze Rots en Water brugklastraining, zorgt voor een toename in het zelfvertrouwen van kinderen. Door gebruik te maken van diverse technieken, leren kinderen onder andere voor zichzelf op te komen en grenzen aan te geven. Binnen de weerbaarheidstraining leren ze om met behulp van woorden en vooral lichaamstaal te reageren op hun omgeving. Een training kan er tevens voor zorgen dat een kind beter in zijn vel zit waardoor hij/zij met meer plezier naar school of bijvoorbeeld het sporten gaat. Het doel van deze training is het vergroten van de weerbaarheid bij het kind.

Weerbaarheidstraining Rots en Water

Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, het welzijn en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen bij kinderen. Binnen een Rots en Water training wordt de verbinding gelegd tussen rots- en waterkwaliteiten. Aan de ene kant is er de rotshouding, welke kinderen leert om op zichzelf te kunnen vertrouwen, voor zichzelf op te komen en een eigen weg durven te kiezen.

Aan de andere kant staat de waterhouding. Deze kant van de training leert kinderen open te staan voor anderen en hun meningen. Thema’s die hierin naar voren komen zijn bijvoorbeeld samenwerken, vriendschap en het op elkaar reageren.

Aangezien ieder kind anders reageert op een situatie, bestaat er geen standaardoplossing. In de Rots en Water training leert het kind zelf kiezen tussen de rots- en waterhouding om zo op een eigen manier met situaties en anderen om te gaan.

De Rots en Water training van Trainingscentrum Michi

Bij de Rots en Water training van Trainingscentrum Michi starten we vanuit fysieke oefeningen. De nadruk ligt dan ook vooral op het fysiek bezig zijn, alleen of samen, en een minimaal gebruik van woorden (maximaal 20% van de tijd).

Rots en Water bij het leren

De rots en water-houding is gebaseerd op 3 pijlers: aarden, centreren en focussen. Aarden betekent letterlijk en figuurlijk met beide voeten op de grond blijven staan, bij het centreren oefenen we het voelen van je buik en de buikademhaling en focussen staat voor concentreren en  een doel voor ogen hebben. In de brugklastraining richten we ons vooral op het toepassen van deze 3 dingen bij het leren.

Concentratie en planning

We leven in een maatschappij met veel afleiding . Zeker voor jongeren zijn er veel dingen die hun aandacht vragen; telefoon, social media, gamen, vrienden, sporten enz. Terwijl dit voor veel jongeren al bijna een volledige dagtaak is, wordt er ook nog verwacht dat ze goed presteren op school. Maar vaak is daarvoor helemaal niet voldoende ruimte in hun drukke hoofden; er is te weinig focus op het leren.

In de training besteden we aandacht aan het omgaan met afleidende factoren en het je hiervoor afsluiten. Pas dan is er ruimte om op het schoolwerk te concentreren. Doordat we ook bespreken hoe je het schoolwerk het beste kunt aanpakken is het leren ook effectiever. En juist dan heb je op andere momenten weer tijd om te ontspannen en met aandacht met andere dingen bezig te zijn,

Omgaan met druk

Door de almaar toenemende impact van (social) media en het steeds groter worden van hun wereld wordt ook de sociale druk voor jongeren groter. Zij krijgen zoveel informatie en doen zoveel indrukken op dat het moeilijk is om te vinden wat nu het beste bij hen past. Met behulp van oefeningen in aarden en centreren vind je de rust in je hoofd terug zodat je toch je eigen keuzes kunt  maken en bij jezelf kunt blijven.

Hiernaast is de druk om te presteren in onze maatschappij erg groot. Uiteindelijk draait het toch om de cijfers. Met name in de periodes rondom de toetsweken kan dit veel spanning geven bij jongeren. In de training leren ze op verschillende manieren om te gaan met die spanning; onder andere door het leren hun gedachten te sturen, het gebruiken van hun kernkwaliteiten en door via ademhalingstechnieken hun  rust weer te vinden.

Meer informatie over de brugklastraining?

Neem contact met ons op over precieze data en locatie of als je meer vragen hebt.

NEEM CONTACT OP