Het ontstaan van de I.O.G.K.F.

De International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation is in juli 1979 opgericht tijdens een vergadering, die in Poole Engeland plaatsvond. Met Morio Higaonna sensei als voorzitter en World Chief Instructor. Bij deze vergadering waren 18 landen vertegenwoordigd. De IOGKF is gevormd met de ondersteuning van Ken Miyagi (vierde zoon van de Chojun Miyagi – grondlegger van Goju-Ryu), An’ichi Miyagi (opvolger van Chojun Miyagi) en de oudere studenten van de wijlen Chojun Miyagi: Seiko Kina, Seijijn Nakamoto, Kiei Tomoyose, Shunshin Furugen, Jitsuei Yogi, Shuichi Aragaki.

De IOGKF is opgericht om het traditioneel Okinawan Goju-Ryu Karate-Do te beschermen en te behoeden als een ontastbaar culturele schat in dezelfde vorm die de Goju-Ryu grondlegger Chojun Miyagi heeft overgeleverd en om dit vervolgens over de hele wereld te verspreiden. Bij de oprichtingsvergadering stelde men voor dat binnen elk land een associatie ingericht zou worden om de Federatie als geheel te versterken. Elk jaar zouden in deze landen gasshukus gehouden worden om het overdragen van correcte technieken te waarborgen en vriendschap en uitwisseling tussen leden te bevorderen. Op deze manier zou de Federatie versterkt, de traditie behouden en Goju-Ryu karate verspreid over de wereld kunnen worden.

Sinds het begin in 1979 is de IOGKF flink gegroeid. Er zijn tegenwoordig meer dan 35 landen wereldwijd vertegenwoordigd en elke dag komen er nieuwe leden bij. Momenteel is de IOGKF nog steeds zo toegewijd aan zijn aanvankelijk doel als in 1979. De IOGKF vertegenwoordigt de filosofie van de grondlegger van Goju-Ryu “Bushi” Chojun Miyagi. Vandaar dat Higaonna sensei ons eraan herinnert dat het belangrijk is om onszelf toe te wijden aan de verdere verbetering en ontwikkeling van Goju-Ryu karate door ijverige training zodat wij de ware kern van onze kunst kunnen begrijpen.

An’ichi Miyagi en Morio Higaonna

Voor de Tweede Wereld Oorlog was Jinan Shinzato de topleerling van Chojun Miyagi. Shinzato werkte als politierechercheur. Naast karate trainde hij ook judo. Shinzato was zeer getalenteerd en het was alom bekend dat hij de opvolger van Chojun Miyagi zou worden. Hij kwam helaas om tijdens de Slag om Okinawa. Naast Shinzato verloor Chojun Miyagi tijdens de tweede wereld oorlog ook twee dochters en zijn derde zoon.

Voor de oorlog begon iedere les van Chojun Miyagi met hojo undo, uke harai, ude tanren, yakusoku kumite, kakie en daarna sanchin kata. Zo ging de routine voor de eerste drie tot vijf jaren en omvatte tachtig procent van Chojun Miyagi’s les. Vervolgens leerde men een of twee kaishugata. De diepte en toepassingen varieerden afhankelijk van het niveau van de leerling en zijn technische bekwaamheid. Jinan Shinzato heeft sanchin, sesan en tensho geleerd; Seiko Kina sanchin en seiyunchin; Meitoku Yagi sanchin en suparinpei; Shunshin Furugen sanchin en kururunfa. De senior-studenten van voor de oorlog echter, te weten Seiko Kina, Meitoku Yagi, Kiei Tomoyose, Shunshin Furugen, Eiko Miyazato en Eiichi Miyazato, konden nauwelijks trainen doordat zij in hun eigen levensonderhoud moesten voorzien in deze zware tijden. Daarom heeft Chojun Miyagi in 1948 nieuwe studenten geaccepteerd en begon hij zijn leermethode te herzien. Hij arrangeerde de kata in een vaste volgorde, iets dat tot dan toe niet bestond.

In februari 1948 kwamen vier nieuwe studenten bij zijn dojo. Het waren An’ichi Miyagi, Bise Chishin, Gima Seikichi en Tokeshi Kako. Na een jaar intensieve training was An’ichi Miyagi de enige die overbleef. Tot aan 1951 was hij de enige student van Chojun Miyagi. Er groeide een hechte relatie tussen hen. Chojun Miyagi behandelde An’ichi als zijn zoon. Gezien zijn leeftijd, besloot Chojun Miyagi de essentie (gokui) van Goju-Ryu aan An’ichi Miyagi door te geven. Dus tot aan oktober 1953 onderwees Chojun Miyagi An’ichi alles wat hij wist om zo deze kennis in zijn geheel te bewaren voor de toekomstige generaties.

In 1951 accepteerde Miyagi nog meer studenten. De eerste was Shuichi Aragaki, na hem volgde er geleidelijk meer. In het algemeen gaf An’ichi les aan deze leerlingen. Op 8 oktober 1953 kwam Grootmeester Chojun Miyagi plotseling om door een hartaanval. Na een passende pauze voor de rouwperiode ging de training door in de tuin-dojo van Chojun Miyagi. Meestal gaf An’ichi les. Voor de eerste keer sinds de oorlog begon de tuin-dojo te gedijen met aan aantal uitzonderlijke studenten.

Rond deze tijd werd Morio Higaonna ook lid van de tuin-dojo van de wijlen Chojun Miyagi. Hiervoor trainde Morio Higaonna in Shorin-Ryu bij Tsunetaka Shimabukuru, Kenji Kaneshiro en Yoshishige Omine. Door tussenkomst van Tsunetaka Shimabukuru, werd Morio Higaonna voorgesteld aan de tuin-dojo in maart 1955. Bij zijn eerste bezoek ontmoette hij Yasuo Iba, die de jonge Morio Higaonna vertelde dat hij An’ichi Miyagi moest benaderen, omdat hij de meeste kennis bezat van de dojo. Na de training bezocht Morio Higaonna altijd de weduwe van Chojun Miyagi, Makato (1887-1966). Soms hadden ze het over Chojun Miyagi, soms over zijn oudere studenten en ook over karate. Zij benadrukte dat hij van An’ichi Miyagi moest leren, omdat An’ichi het dichtste bij haar man stond van hem het Goju-Ryu tot in de details heeft geleerd.

In Augustus 1957, bouwde Ei’ichi Miyazato een grote dojo in de Asato kwartier van Naha. Deze noemde Ei’ichi de Jundokan, naar de naam van de eerste judo dojo van Jigoro Kano (grondlegger van judo). Miyazato, die zich na de oorlog met judo bezighield, werd judokampioen in 1950  en woonde zelfs in april 1953 de Kodokan Seminar in Japan bij. Miyazato werd tenslotte een begaafd judo meester en zelfs voorzitter van de Okinawaanse Judo Federation. Vanwege zijn autoriteit en zijn positie als politieagent werd Miyazato het officiële hoofd van het dojo, met Koshin Iha als zijn assistent, die ook verantwoordelijk was voor het betalen van de contributie. Zij gaven echter zelden les, liever lieten ze de verantwoordelijkheden van het lesgeven over aan An’ichi Miyagi. Zo was het An’ichi Miyagi die suparinpei kata aan Yasuo Iha heeft geleerd.

In 1959 verliet An’ichi Miyagi Okinawa om op een Amerikaanse olietanker te werken. Het was toen zeer moeilijk een baan te vinden in Okinawa en An’ichi was nog steeds verantwoordelijk voor het financieel steunen van zijn familie. Een jaar daarna, besloot Morio Higaonna te gaan studeren aan de Takushoku Universiteit in Tokio. Terwijl hij studeerde ging hij twee keer per jaar naar Okinawa, elke winter voor een maand, en elke zomer voor ongeveer drie maanden. Tijdens deze vakanties bleef hij trainen onder An’ichi Miyagi.

De Okinawa Karate-do Renmei is in May 1956 ingericht, met Choshin Chibana, de grondlegger van Shorin-Ryu, als de eerste voorzitter. Op 30 december 1960 vonden bij deze organisatie de eerste alle stijlen examens plaats. Shoshin Nagamine van de Matsubayashi Shorin-Ryu was toentertijd de voorzitter. De hoofd-instructors van elke stijl kregen vijfde dan (godan); vijfentwintig karate-ka kregen derde dan (sandan) – onder wie Morio Higaonna; drieëntwintig kregen tweede dan (nidan); en veertig eerste dan (shodan).

Morio Higaonna heeft twintig jaar les gegeven in een dojo in Yoyogi, een buitenwijk van Tokio. Tijdens deze periode bouwde hij een dojo op, die wereldwijde faam genoot. Het gevolg was dat veel mensen van diverse stijlen bij hem wilden trainen. In Tokio heeft Morio Higaonna zijn leraar An’ichi Miyagi voorgesteld aan zijn leerlingen. Tijdens deze periode gaf An’ichi de geheimen en het hoogste niveau van Goju-Ryu door aan zijn student Morio Higaonna. In 1979 met de ondersteuning van de familie van Chojun Miyagi en van Ken Miyagi, de vierde zoon van de grondlegger van Goju-Ryu en vele oudere studenten van Chojun Miyagi, is de International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (I.O.G.K.F.) opgericht. Doel van de I.O.G.K.F. is de traditionele technieken van Goju-Ryu te behouden en de technische ontwikkeling alsook de populariteit van Goju-Ryu te bevorderen volgens de wensen van Chojun Miyagi. An’ichi Miyagi werd tot erevoorzitter benoemd; Morio Higaonna werd benoemd tot wereld chief-instructor.

In 1981, verhuisde Higaonna naar Okinawa en opende vervolgens een dojo in Naha (Higaonna dojo) om zijn onderzoek naar Goju-Ryu te bevorderen. Hij werd gevraagd door documentaire makers van de BBC -Howard Reid and Michael Croucher- om deel te nemen in de televisiedocumentaire “The Way of the Warrior”, als vertegenwoordiger van Karate-do. In 1987 verliet hij Okinawa om in de VS om Goju-Ryu te promoten. Sinds 1987 heeft hij meermaals Fuzhou bezocht om zijn kennis van de Chinese wortels van Goju-Ryu uit te breiden. Hieruit is een nauwe samenwerking en verband tussen de IOGKF en de China Fuzhou Wushu Association (CFWA) ontstaan.

Kennismaken?

U kunt ons bellen of mailen, maar natuurlijk kun u ook voor een training even binnenlopen.
Een proefles is altijd mogelijk, sportkleding met blote voeten is hiervoor voldoende.

NEEM CONTACT OP