Inhoud Rots en Water training

Doel

Rots en Water is een weerbaarheidstraining met als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Thema’s zijn fysieke weerbaarheid, het leren herkennen en aangeven van eigen grenzen, (preventie van) geweld en het voorkomen van/omgaan met pesten.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Iedere training begint en eindigt in een cirkel met de Rots en Water groet. Na de groet begint de training direct met een fysieke oefening, bijvoorbeeld een spelletje of een warming-up oefening, pas daarna wordt er ingegaan op het thema van de training. Leerlingen gaan dus meteen actief aan de slag!

In de oefeningen en spelletjes worden de leerlingen uitgedaagd om oplossingen te vinden door gebruik te maken van de Rots-houding (hard, sterk, voor zichzelf opkomend) of de Water-houding (zacht, ook sterk, contact makend met anderen). Beide houdingen hebben voor- en nadelen. Belangrijk is dat de leerling voor zichzelf leert kiezen, wanneer welke houding het beste is.

Kunnen kiezen tussen de twee houdingen vereist dat de leerling bij zichzelf is en kan blijven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gronden en centeren. In allerlei oefeningen wordt de leerling aangeleerd om de grond te voelen (met beide benen op de grond staan) en gebruik te maken van een buikademhaling. Vanuit deze kalme houding kan de leerling kiezen te reageren als een Rots of als Water.

Meer informatie vindt u ook op: www.rotsenwater.nl

Kennismaken?

Vaak is er een specifieke reden om een kind deel te laten nemen aan het Rots en Water programma, hoewel wij vinden dat dit programma ieder kind iets positiefs brengt. Het is altijd mogelijk en goed om de reden voor deelname vooraf te bespreken.  Er wordt gewerkt met een maandelijkse instroom, zodat er genoeg rust in de groepen is, om in een veilige omgeving te werken. Neem gerust contact op om eens te bespreken wat Rots en Water voor uw kind kan betekenen!

NEEM CONTACT OP