Rots en Water methode

Nederland wordt steeds vaker opgeschrikt door diverse vormen van geweld: pesten op school, pesten op de werkvloer, geweld op en rond de sportvelden, zinloos geweld in het uitgaansleven, seksueel geweld in gezin en relaties, asociaal gedrag in het verkeer, geweld tegen politie en hulpverleners. Hoe kunnen deze problemen worden aangepakt? Strenger straffen blijkt niet te helpen, strengere regelgeving richt zich niet op de oorzaak, en harder optreden doet geweld escaleren.

Doel
Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Thema’s zijn fysieke weerbaarheid, het leren herkennen en aangeven van eigen grenzen, (preventie van) geweld en het voorkomen van/omgaan met pesten.


Breed pedagogisch perspectief
Het Rots en Water programma is een weerbaarheidsprogramma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Psychofysieke methodiek
Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-, communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.

Meer informatie vindt u op: www.rotsenwater.nl

Kennismaken?

Vaak is er een specifieke reden om een kind deel te laten nemen aan het Rots en Water programma, hoewel wij vinden dat dit programma ieder kind iets positiefs brengt. Het is altijd mogelijk en goed om de reden voor deelname vooraf te bespreken.  Er wordt gewerkt met een maandelijkse instroom, zodat er genoeg rust in de groepen is, om in een veilige omgeving te werken. Neem gerust contact op om eens te bespreken wat Rots en Water voor uw kind kan betekenen!

MEER INFORMATIE