Algemene voorwaarden

 1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen aan anderen.
 2. Trainingscentrum Michi en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van trainingscentrum Michi.
 3. Trainingscentrum Michi en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken – door verlies of diefstal – van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Trainingscentrum Michi.
 4. Kosten betreffende vernielingen in en rondom de oefenzaal – al dan niet opzettelijk – zullen worden verhaald op de dader[s].
 5. Men dient zich tijdens de trainingen te houden aan de door Trainingscentrum Michi voorgeschreven regels betreffende kleding, gedrag in de oefenzaal, enz.
 6. Opzegging als deelnemer/deelneemster van de door Trainingscentrum Michi georganiseerde lessen/cursussen kan alleen schriftelijk geschieden, de opzegging moet per post/e-mail worden verzonden. De opzegging gaat in per eerst volgende maand in.
 7. Het is Trainingscentrum Michi toegestaan om beeldmateriaal, dat tijdens lessen of activiteiten gemaakt is, te gebruiken, tenzij hier expliciet via post of e-mail bezwaar tegen gemaakt wordt.
 8. Ieder karate lid van Trainingscentrum Michi is verplicht om lid te zijn van de International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation Nederland.
 9. Betaling dient vooraf te geschieden per maand per automatische incasso en wordt rond de 25ste van de voorgaande maand afgeschreven.
 10. Met het ondertekenen van de incassogegevens gaat men akkoord met de regels van het machtigen.
 11. Het contributiebedrag houdt rekening met vakanties.
 12. Incassant ID van Trainingscentrum Michi: NL47ZZZ528989970000.